גמ"ח שמחות

אביזרי קישוט לשמחות
ימים ב', ג', ד' 19:00-19:30
מנו בלום 053-769-1585