ציוד לאבלים

השאלת ציוד לבית האבל מטעם המועצה דתית
בתיאום טלפוני
חיים גמליאל 052-394-8531
שלמה הובשר 052-600-6804
ארון קודש (ללא ספר תורה), משניות, סידורים, חומשים וכיסאות