ציוד לאבלים

השאלת ציוד לבית האבל מטעם המועצה דתית
בתיאום טלפוני
בנג'י עזיז 054-488-2194
שלמה הובשר 052-600-6804
ארון קודש (ללא ספר תורה), משניות, סידורים, חומשים וכיסאות