המזווה

חלוקת מזון ומוצרי מכולת לנזקקים
בתאום מראש
נאוה אייזיק 050-843-4979
אילנה אדמס 050-825-2235